Onderhandelingstechnieken

Make friends and
get what you want

Make friends and get what you want

Onderhandelingstechnieken

"In business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate."
(Chester L. Karrass)

Onderhandelen is een onderdeel van het dagelijks leven. Mensen onderhandelen elke dag, zowel bewust als onbewust om steeds een voor hen zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Helaas leiden onderhandelingen nogal eens tot een onbevredigend resultaat of tot frustraties. Om ook in de toekomst een samenwerking te waarborgen, dienen beide partijen tevreden te zijn met het eindresultaat. Het gaat dus om het creëren van een win-win situatie, waarbij uiteraard het gewin van de eigen ‘partij' net iets belangrijker is dan dat van de ander.

In de training ‘Onderhandelingstechnieken' wordt de deelnemer geleerd om strategisch en effectief te onderhandelen. Er wordt hierbij uitgegaan van onderhandelingssituaties waarin er ook op langere termijn samengewerkt dient te worden. Als theoretische onderbouwing voor de cursus gebruiken wij de methode van de ‘Harvard School of Negotiations', een methodiek die wordt gekenmerkt door effectiviteit en efficiëntie. Deze methode wordt gecombineerd met het gebruik van verbale en non-verbale gesprekstechnieken, zodat een optimaal onderhandelingsresultaat wordt verkregen.

Voor meer informatie over de training Onderhandelingstechnieken of een van onze andere trainingen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om onze brochure aan te vragen of om een vrijblijvende kennismakingsafspraak te maken met een van onze trainers.

 

Informatie aanvragen