Interculturele communicatie

Work it out together

Work it out together

Interculturele communicatie

"England and America are two countries separated by the same language."
(George Bernard Shaw)

Mensen denken vaak dat ze hetzelfde zeggen omdat ze dezelfde taal spreken. Echter, afhankelijk van iemands culturele achtergrond en referentiekader kunnen woorden en gedrag een totaal andere betekenis krijgen. Dit wil nog wel eens tot misverstanden leiden en kan tot gevolg hebben dat de samenwerking tussen mensen uit verschillende culturen niet soepel en efficiënt verloopt.

Ardens Group biedt twee trainingen Interculturele Communicatie aan:

  • Samenwerken met of leiding geven aan mensen uit een andere cultuur
    Het samenwerken met mensen uit een andere cultuur kan nog wel eens tot problemen leiden, simpelweg omdat mensen niet door hebben dat ze weliswaar dezelfde woorden gebruiken, maar er allebei iets anders mee bedoelen. Ook gedrag kan sterk verschillen per cultuur. Elke cultuur heeft eigen ongeschreven regels over de wijze van samenwerking, collegialiteit en hiërarchie.
  • Zakendoen met buitenlanders
    Zakenpartners met een verschillende culturele achtergrond kunnen heel andere ideeën hebben over bijvoorbeeld tijdsafspraken en/of het moment waarop overgegaan wordt tot het doen van zaken. Als gevolg van irritaties en wrijvingen kunnen transacties negatief worden beïnvloed en zal de samenwerking onnodig stroef verlopen.

Voor meer informatie over de trainingen Interculturele Communicatie of een van onze andere trainingen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om onze brochure aan te vragen of om een vrijblijvende kennismakingsafspraak te maken met een van onze trainers.

 

Informatie aanvragen